hello world!
Published: November 7, 2019

Give a shit matters!

Få analyseprosjekt kan tillate seg å starte helt åpent, bruke 5 år og intervjue 500 kvinner, slik prosjektet og boken Passionistas – women of influence gjorde. Likevel er det mange metodiske erfaringer som kan være relevant for andre og som med fordel kunne inkorporeres i mer tradisjonelle analyseløp.  

Kristin og Adina snakker gjerne om ambisjonene og erfaringene med en myriade av ulike metodetilnærminger som ble brukt under arbeidet med boken og hvordan den eklektiske metodiske tilnærmingen vokste organisk frem i trå med utviklingen av materialet.  

Contact us
Passionistas is published by
Design and development by Cloud Media