hello world!
Published: November 7, 2019

Om boken

Det som begynte som jevnlige diskusjoner, analyser og seminarer om kvinner og forbruk utviklet seg til en bok basert på over 500 intervjuer med høyt utdannede fulltidsarbeidende kvinner i Oslo, Stockholm og København og en tematikk som strekker seg langt utenfor det rene forbrukets grenser. I boken «Passionistas- women of influence» har kvinnene fått merkelappen «Passionistas» fordi deres tilnærming til alle områder i livet preges av intens dedikasjon, ambisjon og skaperkraft. Dette er fullblodsforbrukere som genuint motsetter seg ideen om forbruk, og det er kvinner som omfavner endring og nye løsninger samtidig som de er aktive skapere av egne. Boken tar oss inn i kvinnenes samtaler om egne liv, ritualer og prioriteringer og utforsker hvordan denne nisjegruppen av kvinner utfordrer områder som kommunikasjon, lederskap og innovasjon.

En passionista driver ikke med frenetisk vanning av hus planter, men bygger om huset sitt for å fremme økojordbruk. Hun tilbringer ikke ørkesløse timer i kjøpesenter, men organiserer effektive byttesirkler for å optimalisere tid og innhold. Hun legger ikke fra seg «mennesket hjemme» - hun tar ikke med seg et nytt verdisett på jobben.

Hvordan fange data på nye måter? Samtalene boken bygger på har tatt veldig ulik form, fra ulike former for intervju, ulike intervjusettinger, tradisjonelle fokusgrupper eller samskapningsprosesser der intervjuobjektene selv har gitt tilbakemelding på tidlige refleksjoner og analyser.

Contact us
Passionistas is published by
Design and development by Cloud Media