January 10, 2020
Må du virkelig eie verden for å styre den?

Hvilken betydning gir ulike investeringer? Hvis det allerede finnes løsninger på globale problem, kan vi investere der i stedet for i selskap som «jobber for å finne mer «bærekraftige» løsninger? Dagbladet 3. JANUAR 2020 KL. 6.00 Kristin Undheim, høyskolelektor Innovasjon og Entreprenørskap  Adina Broady Aasebø, Partner i Cloud Media Kvinner eier fortsatt en brøkdel av verdens finansielle verdier. […]

× Read More ×
November 8, 2019
Ord som skapar positiv oppmerksomhet blant Passionistas

Totalt er 350 ord testet og disse ord har høyest positiv overrepresentasjon

× Read More ×
November 7, 2019
Give a shit matters!

Få analyseprosjekt kan tillate seg å starte helt åpent, bruke 5 år og intervjue 500 kvinner, slik prosjektet og boken Passionistas – women of influence gjorde. Likevel er det mange metodiske erfaringer som kan være relevant for andre og som med fordel kunne inkorporeres i mer tradisjonelle analyseløp.   Kristin og Adina snakker gjerne om […]

× Read More ×
November 7, 2019
Om boken

Det som begynte som jevnlige diskusjoner, analyser og seminarer om kvinner og forbruk utviklet seg til en bok basert på over 500 intervjuer med høyt utdannede fulltidsarbeidende kvinner i Oslo, Stockholm og København og en tematikk som strekker seg langt utenfor det rene forbrukets grenser. I boken «Passionistas- women of influence» har kvinnene fått merkelappen […]

× Read More ×
November 7, 2019
Den skulte innovasjonskraften

De mange toppsjeferne som gnåler om hvordan innovasjon skal gjøres har ført til en misforstått debatt om innovasjonskraft og oversette innovatører. Arbeidslivet gir oss stadig opplevelsen av at innovasjon er noe som foregår i de engere kretser. Det skapes og formidles ovenfra, gjennom talløse innovasjonsprosesser og distribueres så ned til vanlige folk som skal forbruke disse […]

× Read More ×
October 24, 2019
Se opp for passionistaene – kvinnelige forbrukere med makt

Moderne kvinner i storbyene vil ikke lenger finne seg i å bli behandlet som passive forbrukere. De vil være med å skape innovasjonene selv. Kvinner som shopper seg shopaholiker-syke. Eller som sjefer over lommeboka hjemme og gnier seg for å bruke penger på innovasjon. Båsene kvinnelige forbrukere tradisjonelt har blitt satt i, får nå kraftig […]

× Read More ×
Contact us
Passionistas is published by
Design and development by Cloud Media